1. Consultanta in domeniul protetiei muncii. 2. Servicii de protectia muncii, sanatate si securitate in munca, pe baza incheierii unui contract cu valabilitrate de un an calendaristic. Acestea constau in: -adoptarea de solutii conforme normelor de protectie a muncii, prin a caror aplicabilitate sa fie eliminate sau reduse riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.
-urmarirea respectarii conditiilor de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor de munca. -va stabili masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectia muncii , corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii. -va stabili pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul protectiei muncii, conform functiilor exercitate. -va controla cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii. -elaboreaza reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locul de munca. -ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si a educarii salariatilor si a participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme s.a. cu privire la protectia muncii. -asigura informarea fiecarei persoane anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare. -va asigura realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul controalelor
- ABAUT US
- SERVICE
- Administrator I
- Administrator II
- CONTACT US